Navigácia

Pondelok 24. 11. 2014

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Vitajte na EduPage

Milí žiaci, učitelia , rodičia a priatelia školy, 

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, známky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás nápomocná.  

 

Novinky

 • OSJL 2014/2015 - 7.ročník - školské kolo- výsledky

        13.11. 2014 sa aj na našej škole uskutočnil 7. ročník  olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa žiaci našej školy zapájajú už od jej nultého ročníka, má preto už svoju tradíciu a žiaci sa na olympiáde v materinskom jazyku  radi zúčastňujú .

 • iBobor 2014- výsledky

   

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

  V školskom roku 2013/2014 sa konala súťaž v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov.

       Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

 • IT Factor 2014

  5. 11. 2014

     Dňa 5.11.2014 sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej súťaže IT FACTOR 2014 na GVPT v Martine. Spoločne so žiakmi z ďalších škôl si zmerali svoje zručnosti v riešení informatických úloh. Súťaž bola inšpirovaná úspešnou matematickou súťažou GYMBOJ.

   Zúčastniť sa mohli 4-členné družstvá žiakov ôsmych až deviatych ročníkov. Celkovo súťažilo 9 tímov. Našu školu reprezentovali žiaci 8. A () a 9.A ().

 • „AKO SME SA GÚĽALI S GUĽKOM BOMBUĽKOM SVETOM LITERATÚRY“

                  K Medzinárodnému dňu školských knižníc ,  27. októbra 2014, naša knižnica zorganizovala aktivitu pod názvom Ako sme sa gúľali s Guľkom Bombuľkom svetom literatúry.

      V rámci tohto dňa sme zorganizovali množstvo aktivít. V prvej časti podujatia žiaci ôsmeho ročníka v krátkosti prerozprávali príbeh O Guľkovi Bombuľkovi . Všetci žiaci vytvárali kresby svojho najlepšieho kamaráta alebo kamarátky a charakterizovali ho literárnou metódou cenquain.

 • Záložka do knihy spája školy

      Aj tento rok Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc už 5. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnázia Záložka do knihy spája školy. Témou tohto ročníka bola Moja obľúbená kniha.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Fotogaléria