Navigácia

Štvrtok 18. 12. 2014

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Vitajte na EduPage

Milí žiaci, učitelia , rodičia a priatelia školy, 

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, známky a ďalšie užitočné informácie o našej škole.

Dúfame, že stránka bude pre Vás nápomocná.

 

!!! VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY !!! 

(VľAVO DOLE)

 

Novinky

 • Vianočné pozdravy

  11. 12. 2014

  Prichádza najčarovnejšie obdobie roka - VIANOCE. Každý z nás sa už teší na chvíle, ktoré strávi so svojimi blízkymi pri krásne ozdobenom stromčeku, či pri vianočných filmoch, rozprávkach. No hlavné je, že nikto z nás nebude v tieto dni sám.O týchto zázračných chvíľach, kedy sa každý z nás aspoň na pár momentov zastaví, srdce mu zaplaví tajomstvo nezabudnuteľného okamiku sme sa na hodinách etickej výchovy rozprávali aj s našimi žiakmi. No neostalo len pri slovách, žiaci sa pustili aj do práce a každý z nich, či to bol piatak alebo deviatak prispel k tomu, aby sme spoločne vytvorili vianočné pozdravy pre tých, ktorí možno  tieto vianočné okamihy budú tráviť nie v kruhu svojich najbližších, ale  v Domove dochôdcov v Turčianskych Tepliciach. Každý žiak vytvoril a dal do svojho pozdravu kus svojho " JA",  a tak sme spoločne so žiakmi ôsmeho ročníka dňa 11.decembra 2014 tieto pozdravy zaniesli tým, pre ktorých boli určené - ľuďom, ktorí sú pripútaní, či už na vozíček alebo na posteľ a nebudú môcť opustiť svoj doterajší domov, ktorý im v Domove dôchodcov vytvorili. Pozdravy za týchto ľudí prevzala hlavná sestra a za všetkých, ktorým budú odovzdané, nám veľmi srdečne poďakovala. Aj týmto jednoduchým gestom sme potešili starých, chorých a opustených ľudí.A tak nech na vianočné sviatky nikto nie je sám. Krásne sviatky.

 • Časopis OKO Zima 2014/2015

 • 10. 12. 2014

  Do galérie Hodina dejepisu naživo boli pridané fotografie.

 • DIGI ŠKOLA - Tablety v akcii

  Zase o krok vpred ...

           Istotne si mnohí z Vás v médiách vypočuli, že naše školstvo sa opäť modernizuje. Ani naša škola neostala bokom a zapojila sa do národného projektu, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

 • Teplota klesá len pomaly...aj na fyzike :-)

  27. 11. 2014

     Už sme zvyknutí , že v učebni fyziky každý rok vidíme aj rozličné veľmi zaujímavé a nápadité výtvory žiakov, malé vynálezy s využitím veľkej fantázie, prvé pokusy spojiť technológiu a dizajn. Dovoľte, aby sme vám predstavili jednu z vyučovacích hodín fyziky  na tému teplota a teplomery:-) :    

 • 27. 11. 2014

  Do galérie Siedmacka fyzika boli pridané fotografie.

 • OSJL 2014/2015 - 7.ročník - školské kolo- výsledky

        13.11. 2014 sa aj na našej škole uskutočnil 7. ročník  olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa žiaci našej školy zapájajú už od jej nultého ročníka, má preto už svoju tradíciu a žiaci sa na olympiáde v materinskom jazyku  radi zúčastňujú .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Fotogaléria