Navigácia

Pondelok 20. 10. 2014

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Vitajte na EduPage

Milí žiaci, učitelia , rodičia a priatelia školy, 

na tejto stránke nájdete vaše rozvrhy, známky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás nápomocná.  

 

Novinky

 • Záujmové útvary

         

  Vážení rodičia!

  Vaše deti majú možnosť vybrať si z ponuky záujmových útvarov, ktoré ponúka naša škola a CVČ. Stačí, ak triednemu učiteľovi žiak prinesie vzdelávací poukaz podpísaný rodičom a dva zvolené záujmové útvary môže zadarmo navštevovať počas celého školského roka. Okrem zmysluplného využitia voľného času vzdelávacie poukazy umožňujú vylepšenie materiálneho vybavenia školy.

 • 10. 9. 2014

  Do galérie Vystúpenie sokoliarov boli pridané fotografie.

 • ECODAY 2014 v Rakši

  4. 9. 2014

  8.A informuje :  Vo štvrtok , 4.9. ,  sa naša trieda zapojila do projektu Ecoday 2014. Tento projekt zrealizovala študentka GMG Sarah Rihaneová v rámci národného projektu KomPrax. Bola to súťaž na tému ochrany životného prostredia, pre zachovanie našich krásnych lesov a parkov na Slovensku. Náš deň sa začal na autobusovej zástavke v Rakši. Prešli sme len pár krokov, ocitli sme sa v parku, kde nám všetko podrobné o súťaži vysvetlili organizátori. Nasledovalo losovanie farby súťažného tímu . Hneď potom nám rozdali súťažné kartičky, na ktorých boli presne napísané disciplíny, ich stanovištia s rôznymi úlohami a rôznymi počtami bodov : Maľovanie prírodou, Kvíz, Počúvanie zvierat, Potravový reťazec, Hádzanie  šiškou a Triedenie odpadkov.

 • Vážení hostia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci

  po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste prežili niektorí so svojimi najbližšími doma, iní na potulkách po Slovensku či po svete, ste dnes opäť prekročili prah  školy tak ako ďalších 702 000 žiakov v 3 300 ZŠ a SŠ na Slovensku. Ste plní očakávania a predsavzatí. Možno ste presvedčení, že práve tento školský rok 2014/2015 bude pre vás úspešný. Budete sa usilovať naučiť čo najviac. My, učitelia, Vám v tom budeme pomáhať. Pred Vami je desať mesiacov práce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice
  Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice
 • Tajomníčka školy - kancelária - 0901 709271

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa - 0901 709272

  Školská jedáleň pri ZŠ Školská - 0901 709273

  CVČ Úsmev Turčianske Teplice - 0901 709274

  MŠ Školská Turčianske Teplice - 0901 709275

  MŠ Dolná Štubňa - 0901 709276

  Riaditeľka školy – Mgr. Elena Šagáthová - 0901 709277

Fotogaléria