• Remeslo má zlaté dno alebo Šikovné ruky našich piatakov.

      Viem, že sú mnohí ľudia presvedčení o tom, že dištančné vzdelávanie ani zďaleka nenahradí to prezenčné a určite sa často zamýšľajú aj nad tým, ako je vôbec možné vyučovať takýmto spôsobom praktické predmety. Moji usilovní piatačikovia sú ale dôkazom toho, že sa to dá. Takto na diaľku im posielam veľkú pochvalu, pracujú ako včielky, presne krok po kroku podľa mojich zadaní a postupov a aby sme boli v spojení, pracujem aj ja pekne s nimi. Myslím, že to zvládajú na výbornú. Nakuknutím do albumu sa o tom presvedčíte sami.

     • Olympiády z biológie a chémie

      Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa naši žiaci zapojili aj do olympiád z prírodovedných predmetov.

      V pondelok 8.2. sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiačky 8.D Lenka Erteľová a Ivka Erteľová. Umiestnili sa na prvých dvoch miestach, a postupujú teda do krajského kola, ktoré sa bude konať v marci.

     • Okresné kolo olympiády z dejepisu

      Dňa 11.2. 2021 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Online test tvorili úlohy z učiva príslušného ročníka a z dejín stredoveku. Súťažiaci sa poctivo pripravovali so svojimi vyučujúcimi dejepisu. Materiály z obdobia stredoveku pre žiakov spracovala Mgr. Lucia Ľachká, čím im uľahčila štúdium náročnej témy. Teší nás, že všetci naši žiaci sú úspešní riešitelia!

     • Dôležitý oznam

      Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie od 22.2.2021

      Od 22.02.2021 (PONDELOK) prechádza prvý stupeň ZŠ Školská a ZŠ Horné Rakovce a maturitné ročníky Gymnázia Mikuláša Galandu na vyučovanie prezenčnou formou podľa podmienok covid automatu aktuálne platného na území SR, usmernení RUVZ Martin a platnej legislatívy SR, za dodržania prísnych hygienických opatrení.

     • A K T U Á L N E

      Vyučovanie na všetkých stupňoch škôl prebieha na Spojenej škole Školská 447/2 Turčianske Teplice z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie do odvolania DIŠTANČNOU FORMOU.

      Pre rodičov kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu a doložia o tom potvrdenie, je k dispozícii ŠKD a MŠ elokovaneho pracoviska Horné Rakovce. Podmienky prijatia dieťaťa sa riadia pokynmi MŠVVŠ SR zo 4.2.2021. (Minimálne jeden rodič pre testovaný, test platný max 7 dní, nové čestné vyhlásenie o teste a GDPR. Nutné potvrdenie zamestnávateľa.)

  • Užitočné odkazy

   • Mesto Turčianske Teplice, zriaďovateľ
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Časopis o vzdelávaní v 21. storočí
   • Detský ombudsman
   • Slovenský šachový zväz
   • Slovenské slovníky
   • Školský šport
   • Učiteľské noviny
   • O škole
   • E aktovka
   • Týždeň vedy
   • Rozumieme nadaným
   • Kam do školy
   • Detský čin
   • Spoločne proti kriminalite
   • Drogový informačný portál
   • Portál Zborovňa
   • Podpora nadaných detí
   • Národný ústav certifikovaných meraní
   • IUVENTA
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9357121
  • Regionálny Covid automat

   III. stupeň varovania

  • Zvonenia

   Streda 24. 2. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • SPOJENÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 447/2 TURČIANSKE TEPLICE, organizačná jednotka Základná škola s materskou školou Školská 447/2
    • Email školy
    • zsturciansketeplice@gmail.com
    • Telefón
    • Riaditeľka školy

     Mgr. Miriam Hechelmann
     tel: 0915 824 725
     Kontakt_Spojená škola:

     +421 043 4922328

     Vedenie školy - ZŠ Školská

     0901 709277

     Tajomníčka školy - kancelária

     0901 719271

     Špeciálna trieda Dolná Štubňa

     0901 709272

     Školská jedáleň pri ZŠ Školská

     0901 709273

     CVČ Úsmev Turčianske Teplice

     0901 709274

     MŠ Školská Turčianske Teplice

     0903 659 650 - učiteľky MŠ
     0901 709 275 - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

     MŠ Dolná Štubňa

     0901 709276
    • Adresa školy
    • Ulica školská 447/2,
     Turčianske Teplice
    • Email na správcu obsahu
    • hnilab@zstut.sk