• Rusko mojimi farbičkami

     • Slávnostné otvorenie výstavy žiackych prác a hodiny ruštiny trochu inak v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie.
      21.2.2019
      • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
       • Novinky

          • Víťazka krajského kola

           17. 2. 2019

            

           Dňa 13.2.2019 sa konalo krajské kolo 13. ročníka celoštátnej súťaže Ruské slovo. Súťaž prebiehala  v troch súťažných disciplínach: prednes poézie, prednes prózy a spev na zadanú tému – Kamarátstvo začína úsmevom.  Našu školu reprezentovala Saška Šuhajová (4.A), ktorá v disciplíne prednes poézie získala 1. miesto a postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  5. 4. 2019 v Košiciach.

           Saške gratulujeme k výbornému umiestneniu a prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole!

                                                                                                                                            (MŠ)

            

          •  "CHODNÍK ZDRAVIA" pre MŠ Školská

           12. 2. 2019

                S radosťou oznamujeme, že náš projekt “CHODNÍK ZDRAVIA” bol v 5. edícii grantového programu “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne. Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.


           Každý zákazník, ktorý od 21.01.2019 do 17.02.2019, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón.

           Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť.


                 Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu apríl - november 2019.
            
                                         Prosíme všetkých o podporu nášho projektu "CHODNÍK ZDRAVIA"

           Zámerom projektu je propagovať u detí a rodičov zdravý životný štýl a vytvoriť v našej materskej škole podmienky, ktoré by umožňovali osvojenie si správnych pohybových stereotypov a návykov v starostlivosti o nohy od najútlejšieho veku. Vybudovaním senzorického „chodníka zdravia“ s rôznorodým povrchom v školskej záhrade poskytnúť deťom možnosť pre realizáciu špecifických outdoorových pohybových aktivít, čo by napomáhalo preventívnemu predchádzaniu vzniku deformít a ochorení dolných končatín detí.

          • Okresné kolo olympiády  z dejepisu

           14. 2. 2019

                  Dňa 14. 2. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z dejepisu. Žiaci si porovnali svoje vedomosti v teste, ktorý pozostával z monotematickej časti, úloh z príslušného učiva v ročníku a regionálnej histórie. Naša škola mala zastúpenie v kategóriách:

           E (7. ročník): Samuel Cseres (VII. B), Michelle Petrovičová (VII. A), Adrián Ondrík (VII.A) a Andrej Pinďák (VII.A)

           D (8. ročník): Emma Siekelová (VIII. A), Šimon Pesel (VIII. A) a Dominik Požeský (VIII. A)

           C (9. ročník): Lukáš Lettrich (IX. B), Šimon Mendel (IX. A), Adam Prokša (IX. A) a Tomáš Peiger (IX. A)

            

           Veľmi nás teší, že všetci žiaci 8. a 9. ročníka sa stali úspešnými riešiteľmi.

           V kategórii D ôsmaci obsadili prvé tri miesta:

           1. Dominik Požeský

           2. Emma Siekelová

           3. Šimon Pesel

           V kategórii C deviataci vybojovali prvé a tretie miesto:

           1. Šimon Mendel

           3. Lukáš Lettrich

                  Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme a Dominikovi, Emme a Šimonovi držíme palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

           KL

          • Okresné kolo olympiády z biológie

           13. 2. 2019

                  Dňa 12.2.2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z biológie v kategórii C. Zúčastnili sa ho traja žiaci 8. ročníka, ktorí boli najlepší v školskom kole. Bojovali medzi sebou, ale súpermi im boli i ôsmaci zo ZŠ v Mošovciach. V praktickej časti mikroskopom preskúmali bunky póru a v teoretickej časti riešili úlohy z rôznych oblastí biológie. 

                   Žiaci našej školy dosiahli úžasné výsledky. Nielenže boli úspešní riešitelia, ale obsadili všetky 3 oceňované miesta:

           1. miesto: Emmka Siekelová, 8.A

           2. miesto: Šimon Pesel, 8.A

           3. miesto: Terezka Janíková, 8.D (spolu so žiakom zo ZŠ Mošovce)

           Za krásnu reprezentáciu školy im ďakujeme a blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

                 Prví dvaja si pôjdu porovnať svoje vedomosti aj s ďalšími žiakmi v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

                                                                                                                                   Mgr. Hromadová

          • TRETIE MIESTO V KRAJI!

           12. 2. 2019

           12. 2. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

           Náš žiak, Lukáš Lettrich (9. B), úspešne reprezentoval v Žiline našu školu.

                  Zo všetkých víťazov okresného kola základných škôl a osemročných gymnázií celého žilinského kraja sa umiestnil na 3. mieste.  Lukáša od víťazstva delili len dva body (dosiahol 50 z 55 bodov), keďže prví traja umiestení žiaci mali medzi sebou len jednobodový rozdiel. Porota pochválila súťažiacich a ich vedomosti, prirodzene, nás teší najmä Lukášov úspech, vďaka ktorému sa meno našej školy po roku opäť vyskytlo na ocenených priečkach.

           Lukáš, gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu!

           (ZM)

       • Vyučovanie

        Pondelok 18. 2. 2019
       • Fotogaléria

        • Lyžiarsky výcvik 1.-4. roč. - Jasenská dolina_2019
        • MIX MARATÓN 2019
        • Ako chutí vesmír 4.A
        • Jednoduché stroje jednoducho v 4.A
        • Tvorivé pršteky
        • LUCIE
        • Naša kvapka krvi
        • Exkurzia s piatakmi 
        • Lego roboti 2018
        • Hravá fyzika
        • Hvezdáreň Martin
        • Mikuláš 2018
        • Stolný tenis do škôl
        • LEGO roboti - aktivity krúžku
        • Krosu v lesoparku Bôr
        • Ruština bez hraníc
        • Pasovanie prvákov 2018
        • Darček pre našich seniorov z dramatického krúžku
       • Kontakty

         • Meno školy
         • Základná škola s materskou školou
         • Email školy
         • zsturciansketeplice@gmail.com
         • Telefón
         • Tajomníčka školy - kancelária

          0901 719271

          Špeciálna trieda Dolná Štubňa

          0901 709272

          Školská jedáleň pri ZŠ Školská

          0901 709273

          CVČ Úsmev Turčianske Teplice

          0901 709274

          MŠ Školská Turčianske Teplice

          0903 659 650 - učiteľky MŠ
          0901 709 275 - zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

          MŠ Dolná Štubňa

          0901 709276

          Riaditeľka školy – Mgr. Ingrid Straková

          0901 709277
         • Adresa školy
         • Ulica školská 447/2,
          Turčianske Teplice
       • Napíšte nám

        Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
        komunikujem so serverom, počkajte prosím
       • SEPARUJEME HLINÍK

        Zapojili sme sa do projektu www.prealina.sk,

        aby sme pomohli chrániť naše životné prostredie

        a popri tom môžeme vyhrať peniaze na školský výlet.

        Takže zbierame za triedy :

        1.) viečka z jogurtov a alobaly a osobitne

        2.) popučené plechovky z nápojov. 

        Hliník môžete nosiť pánovi školníkovi len jeden týždeň po vyhlásení v školskom rozhlase.

        Najbližší termín zberu vyhlásime približne o mesiac, takže až do nasledujúceho oznamu hliník prosíme nenosiť.

        Tiež pripomíname, že plechovky je potrebné poriadne postláčať.

         

     • Počet návštev: 6887806