• Prváci
   Prváci
  • Š
   ŠTriedny učiteľ Iveta Vrabcová
  • I.A
   I.ATriedny učiteľ Ľubica Maňurová
  • I.B
   I.BTriedny učiteľ Zuzana Šupolíková
  • II.A
   II.ATriedny učiteľ Ljuba Arvensisová75
  • II.B
   II.BTriedny učiteľ Martina Michalíková78
  • III.A
   III.ATriedny učiteľ Katarína Koraušová76
  • III.B
   III.BTriedny učiteľ Viera Majzlanová72
  • IV.A
   IV.ATriedny učiteľ Janka Kovalčíková74
  • IV.B
   IV.BTriedny učiteľ Martina Košútová70
  • V.A
   V.ATriedny učiteľ Eva Cabuková119
  • V.B
   V.BTriedny učiteľ Michaela Mišáková113
  • V.C
   V.CTriedny učiteľ Dana Hanková112
  • V.D
   V.DTriedny učiteľ Ivana Kolenová111
  • VI.A
   VI.ATriedny učiteľ Viera Hnilová149
  • VI.B
   VI.BTriedny učiteľ Magdaléna Zelienková148
  • VI.C
   VI.CTriedny učiteľ Renáta Gašparová151
  • VII.A
   VII.ATriedny učiteľ Ivona Ihlárová122
  • VII.B
   VII.BTriedny učiteľ Rastislav Surma69
  • VII.C
   VII.CTriedny učiteľ Jana Linet Majerová116
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274