• Dôležité termíny pre školský rok 2021/2022

    •  

     Gestor Úloha  

     Import  anonymnej  databázy pre simuláciu poradia do Proforientu – z internetu  

     yes
     Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022
     yes
       POZOR ZMENA: novela školského zákona č.245/2008 z.z. upravuje od 1.januára 2022 aj prijímacie konanie na stredné školy ⇒ ZMENA TERMÍNOV  

     Zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     yes

     Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia do Proforientu – z internetu.

     yes
     SŠ 

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu i na všetky ostatné odbory

     zmena: do 28.2.2022

     Export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov

     zmena: do 15.3. 2022
     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu i na klasické odbory

     zmena: do 16.3.2022

     Riaditeľstvo školy odosiela po kontrole prihlášky na SŠ tak, aby boli na SŠ do 20.3.2022 ( nedeľa ) tak ako to ukladá zákon

     yes   Po kontrole kariérnym poradcom sme odoslali 185 prihlášok  yes

     zmena: do 20.3.2022
     enlightened

     Prijímacie skúšky majú naši deviataci úspešne za sebou.....takmer všetci sú po prvom kole prijatí a zapísaní na stredné školy yes

     Celoslovenské testovanie T5 a T9 máme úspešne za sebou
     yes súbor do ŠVS - záujem štvrtákov o štúdium na 8.ročnom gymnáziu - spracovaný a odoslaný 9.6.2022 do 16.6.2022
     Riaditeľstvo školy odosiela po kontrole prihlášky na SŠ do 2.kola prijímacieho konania - odoslali sme 2 prihlášky
     enlightened Prijímacie skúšky v 2.kole sa budú konať 21.júna 2022 iba na školách, ktoré v 1.kole nenaplnili požadovaný počet ( do 2.kola si nemôže dať prihlášku žiak, ktorý je prijatý a zapísaný po 1.kole )
     ZŠ  smiley po 2.kole prijímacích skúšok sú všetci žiaci 9.ročníka prijatí a zapísaní na SŠ
     ZŠ  odošle súbor do ŠVS - prvý zber - záujem ôsmakov o ŚŠ do 8.7.2022

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274