• Dôležité termíny pre školský rok 2020/2021

    •  

     Gestor Úloha  

     Import  anonymnej  databázy pre simuláciu poradia do Proforientu – z internetu

     yes  

     od  20.10.2020
     Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2021

     yes 

     9.11. - 30.11.2020

     Zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     yes 

     15.1.2021

     Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia do Proforientu – z internetu.

     yes 

     od 19.1.2021
     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

     enlightenedPočas polročných prázdnin si pozrite zverejnené kritéria prijímacieho konania na SŠ

      

     do 1.2.2021

     Export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     yes 

     do 19.2.2021
     ZŠ 

     Export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

     yes

     do 19.2.2021
     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

      

     do 20.2.2021
     Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     yes

     do 28.2.2021
     Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia do Proforientu – z internetu

     yes 

     do 5.3.2021
     enlightened Pozor, pozor.......NOVÉ INFORMÁCIE V JEDNOTLIVÝCH PRIEČINKOCH........pozor,pozor