• „VYHRAJ IT TECHNIKU PRE SVOJU ŠKOLU“

     • Slovenskô ako maľované

      Nakúpiť potraviny, a zároveň nákupom prispieť na dobrú vec. Práve z tejto filozofie vychádza projekt spoločnosti LIDL.

      Projekt je spojený so súťažou Vyhraj IT techniku pre svoju školu. Firma LIDL sa rozhodla takto  prepojiť zákazníkov a základné a stredné školy v mestách. 

      Nad projektom Slovenskô ako maľované prevzalo záštitu

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       

             Princíp je veľmi jednoduchý. Od 2.5.2022 dostane každý zákazník za nákup nad 20 € pri pokladnici balíček, ktorý bude obsahovať nálepky do Knižky Slovenskô ako maľované  a rovnako aj hlasovaciu kartičku. Prostredníctvom unikátneho kódu na tejto hlasovacej  kartičke bude mať zákazník možnosť odovzdať svoj hlas vybranej základnej  alebo strednej škole. Do súťaže boli zaradené všetky základné a stredné školy na Slovensku a tieto boli rozdelené do ôsmich kategórií podľa počtu žiakov. Pre školy sme pripravili mimoriadne zaujímavé výhry v podobe IT vybavenie podľa vlastného výberu.

      NAŠA ŠKOLA JE V KATEGÓRII 7. 

      351 - 500 žiakov a ako cenu v prípade výhry môžeme vyhrať 1x IT vybavenie podľa vlastného výberu v hodnote 35 000€ s DPH.

       

      ZA VAŠU PODPORU VÁM VOPRED ĎAKUJEME.

     • Digi mesto z micro:bitov

     • Projekt ENTER od Telekomu II. pri Nadácii Pontis

            Naše mesto naberá svoju podobu - malo by zobrazovať blízke okolie školy. Cesty, budovy, žeriav stavajúci blízke budovy kúpeľov. Postupne pribúdajú semafory, autá (riadené micro:bitom), okolité stromy, park ... V pozadí už stojí aj budova našej školy. Ako materiál nám okrem micro:bitov poslúžila aj stavebnica Lego z minulých projektov.

     • Organizácia ŠKD

     • ŠTVRTOK 30.6.2022

      Oznamujeme Vám, že ŠKD bude vo ŠTVRTOK - 30.6.2022 otvorené IBA do 11:30 hod. Obedy sa budú vydávať od 9:30 hod.

      Všetkým prajeme príjemný posledný školský deň.

     • Oznam CVČ Úsmev

     • Oznámenie o ukončení podávania prihlášok  na LPČ v CVČ a časový harmonogram  LPČ.

      PČ Júl – Časový harmonogram výletov

      4/7   a   7/7

      Kúpalisko

      9:00-9:30 súpiska

      9:30-10:00 cesta

      10:00-11:30 kúpanie

      11:30-13:00 oddych/hry

      13:00-14:30 kúpanie

      15:00 návrat do CVČ

      6/7

      Hrad Strečno + dedina Paseka 

      8:30-9:00 súpiska

      9:00-10:00 cesta

      10:00-10:30 výstup na hrad

      10:30-11:00 prestávka

      11:00-12:30 prehliadka hrad

      12:30-14:30 dedina Paseka

      15:30 návrat do TR

      8/7

      Čutkovská dolina – Ružomberok

      7:30-8:00 súpiska

      Obrovo + Obrova cesta 

      8:00-9:00 cesta 

      9:00-11:00 Obrovo/jedlo

      11:00-11:30 prestávka

      11:30-13:30 Obrova cesta

      13:30-14:00 Hrabovská dolina

      15:00 Príchod do TR

       

      11/7   a 13/7

      Kúpalisko 

      9:00-9:30 súpiska

      9:30-10:00 cesta

      10:00-11:30 kúpanie

      11:30-13:00 oddych/hry

      13:00-14:30 kúpanie

      15:00 návrat do CVČ

       

      12/7

      Banská Štiavnica

      8:00-8:30 Súpiska

      Štôlňa Michal + Bannícky skanzen

      8:30-9:30 Cesta

      9:30-10:00 Cesta do múzea

      10:00-10:30 Prestávka

      10:30-11:30 Baňa Michal

      11:30-13:30 Skanzen /jedlo

      15:00 Príchod do TR

       

      14/7

      Hrad Beckov

      8:00-8:30 súpiska

      8:30-10:30 cesta

      10:30-11:00 prestávka

      11:30-12:15 prehliadka hradu

      12:15-12:45 oddych/jedlo

      14:50 príchod do TR

      15/7

      Okrasné rybníky Remäta

      8:30-9:00 súpiska

      9:00-9:30 cesta na vlak

      9:57 odchod vlaku

      10:31-11:00 cesta rybníky

      11:00-12:00 opekanie

      12:00-15:00 rybníky / hry

      15:26 odchod vlaku

      16:02 príchod na stanicu TR

      16:30 návrat CVČ

       

      LPČ August – časový harmonogram

      22/8

      Energoland Mochovce 

      8:00-8:30 súpiska

      8:30-10:00 cesta

      Čas je len orientačný

      10:00-10:30 oddych

      10:30-12:00 prehliadka

      12:00-12:30 oddych

      14:30 Návrat do TR

       

      23/8   a     25/8

      kúpalisko

      9:00-9:30 súpiska

      9:30-10:00 cesta

      10:00-11:30 kúpanie

      11:30-13:00 oddych/hry

      13:00-14:30 kúpanie

      15:00 návrat do CVČ

      24/8

      Pustý hrad - Zvolen

      8:30-9:00 súpiska

      9:00-10:00 cesta

      10:00-11:00 výstup na hrad

      11:00-13:00 Pustý hrad Zvolen

      13:00-14:00 Cesta z hradu

      15:00 návrat do TR

      26/8

      Záchranná stanica pre zranené živočíchy

      8:00-8:30 súpiska

      + náučný chodník Zázrivá

      8:30-10:00 cesta

      10:00-11:30 Záchr. Stanica

      Čas je len orientačný

      11:30-12:00 jedlo

      12:00-13:30 Náučný chodník

      15:00 návrat do TR

     • Hodžov novinový článok 2022 - zlaté pásmo

     • Celoslovenské kolo - 15. ročník súťaže

             S radosťou Vám môžeme oznámiť, že aj tento rok porotu zaujali 2 práce našich žiakov . Srdečne gratujuleme Nikole Musilovej z 8.B a Alexandre Habiňákovej z 9.A k umiestneniu v zlatom pásme. Je to opäť pekný úspech, keďže vieme, že každoročne porota vyberá zo stoviek prác žiakov zo Slovenska a žiakov žijúcich v zahraničí. 

      Slávnostné odovzdanie diplomov, zborníkov a vecných darov plánujeme uskutočniť v 2. polovici septembra 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave.

                                                                                                               VH 

     • Oznam pre rodičov

     • DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.7.2022 DO 31.12.2022

             V súvislosti so  zmenou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od  1.7.2022 sa  zvyšuje daňový bonus na dieťa a tým sa súčasne a menia podmienky jeho vyplácania.

      Zmenený daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022.( teda v auguste 2022)

       

      DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.7.2022 DO 31.12.2022

      • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
      • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

            Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

      To znamená, že ak si rodič uplatní daňový bonus dieťa nemá nárok na dotáciu na stravu.

      Týka sa to:

      ·         všetkých detí prijatých  do materskej  školy na povinné predprimárne vzdelávanie  ( 5 ročné, prípadne mladšie)

      ·         žiakov školy od 6 rokov do 15 rokov veku  a od 15 rokov veku.

             Dotáciu na stravu môžu naďalej dostávať deti , ktorých rodina poberá dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem je vo výške životného minima.

       

     • Investícia do vzdelania je investícia do budúcnosti!

     • 15. júna o 13:30 sa na Námestí SNP v Bratislave

      Protestné zhromaždenie zamestnancov školstva   

       Z dôvodu nespokojnosti zamestnancov školstva s pretrvávajúcim nedostatočným financovaním oblastí výchovy, vzdelávania, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republike sa Rada Odborového zväzu školstva ešte v decembri minulého roka rozhodla vyhlásiť štrajkovú pohotovosť.

           Predsedníctvo zväzu zároveň rozhodlo, že 15. júna o 13:30 sa na námestí SNP v Bratislave uskutoční protestné zhromaždenie zamestnancov školstva s následným pochodom pred Národnú radu Slovenskej republiky.

       

      Naše hlavné požiadavky sú:

      • valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva od 1. júla o 10%
      • úpravu platovej tabuľky nepedagogických  zamestnancov tak, aby začínala na úrovni minimálnej mzdy
      • dofinancovanie zvýšených prevádzkových nákladov všetkých škôl a školských zariadení

            Verím, že akýkoľvek protest môže byť úspešný len vtedy, ak sa na ňom zúčastní čo najviac ľudí. Len vtedy môžu požiadavky protestujúcich naplno zarezonovať v ušiach politikov aj širokej verejnosti.

       

            Tým, ktorí sa nemôžu na proteste zúčastniť osobne, odporúčame, aby ste si v deň protestu obliekli do práce niečo žlté, prípadne pripli žltú stužku a vyjadrili tak solidaritu s protestujúcimi.

      Držme si palce!  S pozdravom, Pavel Ondek, predseda zväzu

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • ŠJ pri SŠ Školská Turčianske Teplice oznamuje stravníkom zvýšenie stravnej jednotky od 1.6.2022.

       

      Finančný limit : Deti MŠ od 2-6 rokov:- desiata - 0,38 €, obed - 0,90 €, olovrant - 0,26 € 

      Čiastočná réžia stanovená zriaďovateľom: 0,15 €        STRAVNÉ : 1,69 €

      Finančný limit : Žiaci  I.stupňa od  6-11 rokov: obed 1,21 €

      Čiastočná réžia stanovená zriaďovateľom: 0,15 €       STRAVNÉ : 1,36 €

      Finančný limit: Žiaci II.stupňa od 11-15 rokov: obed 1,30 €

      Čiastočná réžia stanovená zriaďovateľom : 0,15 €      STRAVNÉ : 1,45 €

      Finančný limit : Dospelí stravníci : 1,41 €

      Čiastočná réžia stanovená zriaďovateľom: 2,09 €.       STRAVNÉ : 3,50 €

      Výška stravného je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Turčianske Teplice.

     • Matematický klokan

     •        Dňa 11.4.2022 sa niektorí žiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete s názvom „Matematický klokan.“ Popasovali sa v nej s rôznymi úlohami, ktoré rozvíjali ich logické myslenie i čítanie s porozumením.

             Žiaci našej školy dosiahli krásne výsledky. Najviac sa však darilo žiakom 1. ročníka, kde sa až 17 – tim žiakom podarilo stať sa úspešnými riešiteľmi.

       

      Klokanko 1

      Úspešní riešitelia

      Simona Brezniaková           1.A

      Richard Petrovič                  1.A

      Tibor Lamoš                         1.A

      Lea Hubinská                       1.B

      Lenka Kolenová                   1.B

      Tereza Rešetárová              1.B

      Viktória Maková                 1.B

      Paulína Pavlíková                 1.B

      Tereza Vričanová                1.B

      Damián Petrovič                 1.B

      Richard Kmeť                       1.B

      Isabella Szalajová                 1.B

      Sebastián Krcho                  1.B

      Simeon Priškin                     1.A

      Tobias Leitgeb                     1.A

      Jaroslav Klúčik                     1.B

      Matúš Ursíny                        1.B

      Klokanko 2

      Úspešní riešitelia

      Jakub Bršťák                         2.B

      Filip Mathias Piško              2.A

      Dávid Frívaldský                  2.A

       

      Klokanko 3

      Úspešní riešitelia

      Amália Bugárová                 3.A

      Ľuboš Fabian                        3.B

      Samo Hluchý                        3.B

      Simeon Lipovský                 3.A

      Školák 5

      Úspešná riešiteľka

      Eliška Rešetárová                5.A

       

       

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy v súťaži.

      KK

     • Cesta za vedomosťami o SNP a holokauste

     • Dejepisná exkurzia - Banská Bystrica – Nemecká – Kalište.

             2. júna sme sa zúčastnili dejepisnej exkurzie na trase Banská Bystrica – Nemecká – Kalište. Naša skupina sa skladala zo štyroch tried 9. ročníka, na ktoré dohliadali traja sympatickí učitelia dejepisu. Pani učiteľky Kolenová, Ľachká a  pán učiteľ Hnila, ktorý zastával aj úlohu pohotového fotografa.

             Autobusom sme zamierili do Banskej Bystrice, presnejšie do Múzea SNP. Vynikajúci sprievodca Jakub nám poukazoval múzeum a následne spustil krátky film s reálnymi snímkami z toho obdobia. Priblížil nám, ako sa vtedy bežný občan cítil a čo v tej dobe prežíval. Všetci sme ho sledovali so zatajeným dychom a so zimomriavkami na koži. Následne nám porozprával o Slovenskom národnom povstaní. Pripravil si aj mapu s plastovými vojačikmi a na nej ukazoval priebeh bojov. Zaujímavo a hravo nám vysvetlil danú históriu. Mohli sme si nasadiť prilbu, ale aj vyskúšať funkčnosť vojenského poľného telefónu.

             Milá sprievodkyňa Lucka nám stručne opísala silu nemeckej propagandy i deportáciu Židov. Bolo hrozivé pozerať sa na úryvky z nemeckej čítanky určenej pre šesťročné deti. V nich prirovnávali Židov k jedovatým hubám.

              Druhou zastávkou bola dedinka Nemecká. Tá bola počas druhej svetovej vypálená. Navštívili sme pamätné miesto pri vápenke. Dozvedeli sme sa o obetiach, ktoré tam boli usmrtené.

             Asi zo všetkého najviac ma zaujalo Kalište. Je to malá podhorská obec umiestnená v krásnej prírode Nízkych Tatier. Ukrývali sa v nej partizáni a pár týždňov pred koncom 2. svetovej vojny bola z nepochopiteľných dôvodov vypálená. Dnes z obce ostali len základy budov a spomienky na túto ukrutnú minulosť.  Nachádza sa tam náučný chodník, ktorého súčasťou sú aj informačné tabule zamerané na objekty obce (studňa, krčma, bunker, kaplnka,  pamätné izby).  Pán Juraj Lepiš, lektor z Múzea SNP, s nami ochotne prešiel celé Kalište a pútavo nám porozprával príbehy o obyvateľoch obce.

           Dejepisná exkurzia nám sprostredkovala veľa informácií, vďaka ktorým sme pochopili, v akom blahobyte a pohode si dnes žijeme.

      Silvia Ďanovská, Janka Kovalčíková, 9. A

     • Deň detí 2022

     • 3.6.2022 PIATOK

      V PIATOK 3.6.2022 sa na škole uskutočnia aktivity pre žiakov  pri príležitosti Dňa detí.

      V tento deň sa vyučovanie bude realizovať v spolupráci s triednymi učiteľmi - nebude sa učiť podľa klasického rozvrhu. Informácie dostanete od triednych učiteľov.

      Žiaci sa zúčastnia vystúpenia VIA Historica, ktoré bude prebiehať na školskom dvore. Následne ich zabavia športové aktivity v areáli školy pod vedením odborníkov na históriu. Všetky aktivity pre žiakov zabezpečilo Rodičovské združenie školy v spolupráci so školou.

      Veríme, že všetci sa spoločne zabavíte a užijete si príjemný deň.

     • ADOPTUJ SI STARKÝCH ONLINE 📲

     • Centrum sociálnych služieb Horný Turiec sa zapojilo do grantovej výzvy "Zrelí na dobu digitálnu" a získalo pre klientov centra počítače, tablety a dotykové perá, ktoré im pomôžu osvojiť si digitálnu gramotnosť.

      V spolupráci s našou základnou školou vytvorilo centrum priateľstva, kde si deti môžu nájsť a "adoptovať " online nového starkého alebo starkú 👴👵 a komunikovať s nimi prostredníctvom aplikácií.

      Žiaci 8.A triedy sa stali partnermi klientov DSS v Turčianskych Tepliciach a nadviazali nové priateľstvá, cez ktoré odovzdávali svoje zručnosti a skúsenosti s využívaním digitálnych technológií.

      Vďaka výzve získajú starkí nielen nové priateľstvá, digitálne zručnosti, ale dozvedia sa tiež rôzne informácie o súčasnom svete, o trávení voĺného času a o záujmoch mladých ľudí. 👨🏼‍🤝‍👨🏻

      Držíme palce! 👏

     •   KK Slávik Slovenska 2022

     • 30. mája sme navštívili prekrásne priestory Radnice v Žiline, hodné krajského kola v speve ľudovej piesne .

           V 1.kategórii náš okres  reprezentoval naozaj skvelý spevák Simeon Lipovský z III.A, ktorému sa hneď pri prvej účasti podarilo v silnej konkurencii získať 3.miesto

          Gratulujeme a ďakujeme aj za profesionálny doprovod p.riaditeľovi ZUŠ, Martinovi Olšiakovi a p.uč.Gabike Očkajovej za pomoc pri výbere piesní.

          Okrem výborného umiestnenia Simeona ma ale veľmi teší skutočnosť, že tento výsledok je aj dôsledkom nadštandardných až priateľských vzťahov ľudí milujúcich folklór, ktorí dokážu spolupracovať aj na poli, na ktorom si reálne konkurujú, pretože primárnym princípom je láska k folklóru a deťom.

                                                                                                                                       MM

     • 24.ročník - Mošovský sedmohlások

     •     Mesiac máj bol vždy spojený s regionálnou speváckou súťažou, ktorá sa tradične koná v Mošovciach. Po 2 rokoch odmlky sme teda 25.5.2022 nasadli na autobus a navštívili Spojenú školu v Mošovciach.

      V rodinnej atmosfére sme si vyspievali

                                                               v II.kat.                                                           

      1.miesto – Simeon Lipovský, III.A

       

      v III.kat.

      1.miesto – Zuzana Koraušová, VI.A

      2.miesto – Barbora Svitačová, V.A

      3.miesto – Samuel Pinďák, V.B

       

      vo IV.kat.

      2.miesto – Emma Šimová, VII.A

       

           Veľké poďakovanie patrí organizátorom súťaže, na čele s p.riaditeľkou Ivetkou Thomkovou.  Tešíme sa opäť o rok.

                                                                                                                               MM

     • Slávik Slovenska 2022

     • Školské kolo súťaže v speve ľudovej piesne sme strávili v príjemnej atmosfére CVČ Úsmev,

      nuž a dopadlo to takto: 

       

      I.kat. (1. -3. roč.)

      1.miesto - Simeon Lipovský, III.A

      2. miesto - Nina Rybová  a Evelin Judáková, I.B

      3. miesto – Lea Hubinská,  I.B

                           Ľuboš Fabian, III.B

      Čestné uznanie – Paulína Pavlíková,  I.B

                                     Timea Hladká a Lucia Petrovičová, III.A                      

      II.kat. (4.-6.roč.)

      1.miesto -  Ema Tarašová,  V.B

      2.miesto -  Samuel Pinďák, V.B

                          Zuzana Koraušová, VI.A

      3.miesto – Barbora Svitačová, V.A

      Čestné uznanie – Michaela Majlišová a Timea Slaná, IV.A

                                     Jessica Bolčíková  a Daniela Pavlíková,  IV.A

      III.kat. ( 7. - 9.roč.)

      1.miesto – Viktória Šišková a Natália Voštináková, VIII.A

       

      Úspešní speváci zo školského kola nás reprezentovali na OKRESNOM kole súťaže v Dome Mikuláša Galandu.

           Príjemným spestrením bolo vystúpenie známeho folkloristu,  výrobcu fujár a gájd, pána Ľubomíra Páričku z Martina. V silnej konkurencii sme boli úspešní a dokonca sme si vybojovali v 1.kat. postup do krajského kola.

       

      I.kat.

      1.miesto – Simeon Lipovský , III.A

      2.miesto – Nina Rybová , I.B

      II.kat.

      1.miesto – Ema Tarašová , V.B ( náhradník do KK)

      2.miesto – Samuel Pinďák, V.B

      3. miesto ­­– Zuzana Koraušová , VI.A

      III.kat.

      1.miesto – Viktória Šišková , VIII.A (náhradník do KK)

      2. miesto – Natália Voštináková , VIII.A

            Vďaka patrí našej pani riaditeľke, ktorá priniesla milé darčeky a pánovi primátorovi, ktorý si našiel čas a prišiel nás pozdraviť.

      Všetkým spevákom ďakujem za skvelé výkony a Simeonovi držíme palce v krajskom kole.

                                                                                                                       MM

     • Krajské kolo ŠALIANSKY MAŤKO

     • 29. apríl 2022 bol úspešný pre všetkých troch našich recitátorov, Simeona Lipovského z III.A, Samuela Pinďáka z V.B a Alexandru Šuhajovú zo VII.B. Zo Žiliny si odniesli čestné uznania vo všetkých troch kategóriách. Obecenstvo potleskom ocenilo skvelý výber povestí. Vybrali si naozaj veselé a vtipné texty.

      Som hrdá a vďačná za deti, ktoré majú chuť robiť čosi navyše.

                                                                                                                           MM

     • POMOC HASIČOV PRI PANDÉMII

     •       Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, vyhlásenej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR. Do okresného kola bolo zaslaných 110 súťažných prác, ktoré boli rozdelené do 4 kategórií.

      II. kategória (1.- 4.roč.), bola zastúpená najviac – 91 prác. Preto nás veľmi teší, že 1.miesto v nej získala naša prváčka Nina Rybová z I.B a na 3.mieste sa umiestnila Nicol Mária Janková zo IV.B triedy.

      V III .kategóriíi (5.-9.roč.) 1.miesto patrí Emme Šimovej zo 7.A  a 2.miesto Viktórii PinďákovejIX.C.

      Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že víťazné práce Ninky a Emmky uspejú aj v krajskom kole .

                                                                                                                                            MM

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274