• Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • Medzinárodné kolo

  • 2019/2020

   • Alexandra Šuhajová
   • Čestné uznanie
   • Fabrika slov
   • Medzinárodné kolo
   • Ruský jazyk
   • Čítať viac
  • 2017/2018

   • Karolína Lettrichová, 9.A
   • 1. miesto - kat A2
   • Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku "GRAMOTEJ"
   • Medzinárodné kolo
   • Ruský jazyk
   • Čítať viac
   • Lukáš Lettrich, 8.B
   • 1. miesto - kat A1
   • Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku "GRAMOTEJ"
   • Medzinárodné kolo
   • Ruský jazyk
   • Čítať viac
  • Celoštátne kolo

  • 2019/2020

   • Zuzana Koraušová
   • Úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 4
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac
   • Vanessa Vríčanová
   • Úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 4
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac
   • Veronika Knurovská
   • Úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 4
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac
   • Liliana Cibulová
   • Úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 4
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac
   • Miroslav Siekela
   • Úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 4
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac
   • Alexandra Šuhajová
   • 1. miesto
   • Ruské slovo - prednes poézie
   • Celoštátne kolo
   • Ruský jazyk
   • Čítať viac
   • Alžbeta Zelienková
   • úspešný riešiteľ
   • Všetkovedko 3
   • Celoštátne kolo
   • Vedomosti
   • Čítať viac