Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, ak chcete prihlásiť svoje dieťa do tunajšej základnej školy, je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

       Údaje v elektronickej prihláške ako napr. meno a priezvisko dieťaťa vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťaŽiadame Vás, aby ste pri vypĺňaní dodržiavali diakritické znamienka t. j. dĺžne, mäkčene. Je to veľmi dôležité, pretože Vami vyplnená prihláška sa následne preklápa do programu ASC agenda, z ktorého sa následne tvoria rôzne školské dokumenty. Správne vyplnenú prihlášku si vytlačte a podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) odovzdajte v základnej škole pri zápise. 

Do poznámky elektronickej prihlášky prosím napísať číslo elektronickej schránky ak používate.                                  Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274