• Nadpis

    •    História našej budovy sa začína 31. augusta 1959 slávnostným otvorením novostavby  s dvadsiatimi tromi triedami Základnej školy na Školskej ulici

                 Do novej budovy sa nasťahovala zlúčená Dvanásťročná stredná škola (DSŠ) zlúčením ZŠ v Turčianskych Tepliciach (18 tried) s gymnaziálnymi triedami JSŠ z Kláštora pod Znievom (3 triedy).

                

     A čo bolo ďalej :

     • šk. rok 1960 / 61 – 11 ročná stredná škola sa premenovala na ZDŠ a na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, pod jedným riaditeľom,
     • v roku 1972 – vznikajú dve školy – ZDŠ a Gymnázium – každá má vlastného riaditeľa, no ostávajú v jednej budove,
     • v šk. roku 2000/2001 sa Gymnázium presťahovalo do novej budovy na Horných Rakovciach a v pôvodnej budove ostala len základná škola,
     • 2002 – Základná škola získala právnu subjektivitu
     • 1.1. 2005 – Základná škola sa zlúčila s materskými školami na Školskej ulici a v Dolnej Štubni.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274