• Nadpis

    •    História našej budovy sa začína 31. augusta 1959 slávnostným otvorením novostavby  s dvadsiatimi tromi triedami Základnej školy na Školskej ulici

                 Do novej budovy sa nasťahovala zlúčená Dvanásťročná stredná škola (DSŠ) zlúčením ZŠ v Turčianskych Tepliciach (18 tried) s gymnaziálnymi triedami JSŠ z Kláštora pod Znievom (3 triedy).

                

     A čo bolo ďalej :

     • šk. rok 1960 / 61 – 11 ročná stredná škola sa premenovala na ZDŠ a na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, pod jedným riaditeľom,
     • v roku 1972 – vznikajú dve školy – ZDŠ a Gymnázium – každá má vlastného riaditeľa, no ostávajú v jednej budove,
     • v šk. roku 2000/2001 sa Gymnázium presťahovalo do novej budovy na Horných Rakovciach a v pôvodnej budove ostala len základná škola,
     • 2002 – Základná škola získala právnu subjektivitu
     • 1.1. 2005 – Základná škola sa zlúčila s materskými školami na Školskej ulici a v Dolnej Štubni.