• PaedDr. Ljuba Arvensisová
   • PaedDr. Ljuba ArvensisováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.A
   • Mgr. Ivan Budiský
   • Mgr. Ivan BudiskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: V.B
   • Mgr. Eva Cabuková
   • Mgr. Eva CabukováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: VIII.A
   • PhDr. Dana Hanková
   • PhDr. Dana HankováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.C
    Web stránka
   • Mgr. Viera Hnilová
   • Mgr. Viera HnilováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.B
    Web stránka
   • Jana Hrušková
   • Jana HruškováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: MSDS3
    Web stránka