• PaedDr. Ljuba Arvensisová
   • PaedDr. Ljuba ArvensisováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.A
   • Mgr. Ivan Budiský
   • Mgr. Ivan BudiskýUčiteľ
    Triedny učiteľ: IX.C
   • Mgr. Eva Cabuková
   • Mgr. Eva CabukováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: V.A
   • Mgr. Renáta Gašparová
   • Mgr. Renáta GašparováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VI.C
    Web stránka
   • PhDr. Dana Hanková
   • PhDr. Dana HankováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.C
    Web stránka
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Školská 447/2 ako organizačná zložka SPOJENEJ ŠKOLY TURČIANSKE TEPLICE
   • zsturciansketeplice@gmail.com
   • Riaditeľka školy - Mgr. Miriam Hechelmann tel.: 0915 824 725 Hospodár školy - kancelária tel.: 0901 719271 Vedenie školy - ZŠ Školská tel.: 0901 709277
   • Ulica školská 447/2, Turčianske Teplice 03901 Turčianske Teplice Slovakia
   • hnilab@zstut.sk
 • Riaditeľka školy 
                  Mgr. Miriam Hechelmann
                      tel: 0915 824 725
                   Kontakt_Spojená škola:  

                     +421 043 4922328   
                 
                 Vedenie školy - ZŠ Školská 
                          0901 709277

  Hospodár školy - kancelária      
              ZŠ Školská
              0901 719271  

  Špeciálna trieda Dolná Štubňa      

               0901 709272

  Školská jedáleň  pri ZŠ Školská    

               0901 709273

  CVČ Úsmev  Turčianske Teplice       

               0901 709274