• Olympiáda z ruského jazyka- KK_2019

   • Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2019, kategória A1 
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Školská, Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Lucia Galambošová Gymnázium Varšavská, Žilina   7,0 10,0 13,0 18,0 19,0 10,0 77,0  T. Malinová
    2. Nina Michalíková ZŠ s MŠ, Turčianske Teplice   8,0 8,0 13,0 18,0 20,0 9,0 76,0  M. Šuhajová
    3. Samuel Chebeň Gymnázium Liptovský Hrádok   9,0 10,0 11,0 14,0 18,0 9,0 71,0  M. Šimonová
    4. Samuel Mikita Evanjelické gymnázium J. Tranovského, LM   6,0 10,0 15,0 17,0 4,0 9,0 61,0  E. Turčiačiková
    5. Oliver Bielik Gymnázium J. Lettricha, Martin   8,0 10,0 7,0 18,0 8,0 7,0 58,0  V. Kubizňová
    6. Anna Kovačičínová ZŠ s MŠ Hradná, Liptovksý Hrádok   6,0 10,0 11,0 14,0 10,0 5,0 56,0 H. Peresoliak
    7. Rebeka Freissl ZŠ s MŠ Okoličianska, Lipt. Mikuláš   6,0 9,0 9,0 9,0 3,0 1,0 37,0 Z. Mrnčová
    8. Elizabeth Matulová ZŠ s MŠ Dolinského, Martin   7,0 8,0 7,0 8,0 5,0 1,0 36,0 M. Mališová
    9.                   0,0  
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová  

     

    Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2029, kategória A2 
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Lukáš Lettrich ZŠ s MŠ Turčianske Teplice   9,0 10,0 16,0 19,0 20,0 15,0 89,0 M. Šuhajová
    2.                   0,0  
    3.                   0,0  
    4.                   0,0  
    5.                   0,0  
    6.                   0,0  
    7.                   0,0  
    8.                   0,0  
    9.                   0,0  
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová  
    Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2029, kategória A3
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Júlia Rubcovová ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin   8,0 8,0 10,0 19,0 15,0 16,0 76,0 T. Vasenková
    2. Ksénia Osipová Evanjelické gymnázium J. Tranovského, LM   10,0 7,0 6,0 12,0 20,0 19,0 74,0 individuálne
    3. Viktória Vasenková ZŠ s MŠ Dolinského, Martin   10,0 7,0 8,0 17,0 15,0 17,0 74,0 M. Mališová
    4.                   0,0  
    5.                   0,0  
    6.                   0,0  
    7.                   0,0  
    8.                   0,0  
    9.                   0,0  
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová  

     

    Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2029, kategória B1
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Sandra Drábiková Gymnázium J. Lettricha, Martin   10,0 10,0 10,0 18,0 20,0 18,0 86,0 V. Kubizňová
    2. Viktória Brandisová Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo   7,0 7,0 12,0 16,0 15,0 13,0 70,0 M. Fáberová
    3. Karolína Letrrichová Gymnázium V.P. Tótha, Martin   7,0 9,0 11,0 14,0 17,0 11,0 69,0 E. Šimová
    4. Anna Huňorová Bilingválne gymnázium M.Hodžu, Sučany   8,0 9,0 8,0 18,0 13,0 12,0 68,0 T. Stanová
    5. Zuzana Dagmar Kubíková ESŠ - Evanjelické gymnázium. Martin   7,0 9,0 7,0 12,0 12,0 14,0 61,0 J. Stehlíková
    6. Katarína Čupková Evanjelické gymnázium J. Tranovského, LM   6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 46,0 N. Holúbeková
    7.                   0,0  
    8.                   0,0  
    9.                   0,0  
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová  
    Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2029, kategória B2
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Martin Sušienka Bilingválne gymnázium M.Hodžu, Sučany   8,0 10,0 15,0 18,0 18,0 15,0 84,0 T. Stanová
    2. Erika Ratičáková Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo   7,0 9,0 12,0 18,0 20,0 15,0 81,0 M. Fáberová
    3. Patrik Cíba Gymnazium Veľká okružná, Žilina   5,0 10,0 11,0 17,0 16,0 14,0 73,0 J. Samolová
    4. Matúš Pitoňák Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca   5,0 9,0 14,0 13,0 14,0 9,0 64,0 M. Rypáková
    5. Patrik Mäsiar Gymnázium V.P.Tótha, Martin   3,0 10,0 8,0 15,0 12,0 15,0 63,0 V. Damková
    6. Andrej Uličný Evanjelické gymnázium J. Tranovského, LM   8,0 10,0 11,0 11,0 13,0 9,0 62,0 E. Turčiačiková
    7. Dominika Dvorská Gymnázium J. Lettricha, Martin   5,0 9,0 13,0 13,0 10,0 11,0 61,0 V. Kubizňová
    8. Zuzana Loncková Gymnázium Varšavská, Žilina   10,0 10,0 10,0 13,0 9,0 8,0 60,0 T.Malinová
    9. Lucia Lehotská Gymnázium Lipt. Hrádok   7,0 10,0 11,0 10,0 10,0 9,0 57,0 M. Šimonová
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová  

     

    Výsledková listina krajského kola Olympiády v ruskom jazyku
    49. ročník, školský rok 2018/2029, kategória B3
                           
    Žilinský kraj, 25. 03. 2019, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice
                           
    Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy Okres Čiastkové body Body spolu
    (max. 100 b.)
    Žiaka pripravoval
    Písomná časť Ústna časť
      Počúvanie textu
     s porozumením
    (max. 10 b.)
      Čítanie s porozumením
    (max. 10 b.)
      Test z kulturológie
    (max. 20 b.)
    Ústna reč –
    konverzačné témy
    (max. 20 b.)
      Beseda –
    kulturológia
    (max.20 b.)
      Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
    (max.20 b.)
    1. Eva Astafyeva Gymnázium Lipt. Hrádok   10,0 7,0 14,0 20,0 19,0 20,0 90,0 M. Šimonová
    2. Ľudmila Dolianovska Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska, ZA   5,0 10,0 14,0 20,0 19,0 18,0 86,0 J. Pajgerová
    3. Annamária Huttová Evanjelické gymnázium J. Tranovského, LM   9,0 10,0 12,0 19,0 16,0 17,0 83,0 E. Turčiačiková
    4. Zuzana Pavelicová Gymnázium M. M. Hodžu, LM   5,0 9,0 8,0 19,0 17,0 17,0 75,0 T. Antošková
    5.                   0,0  
    6.                   0,0  
    7.                   0,0  
    8.                   0,0  
    9.                   0,0  
    10.                   0,0  
    11.                   0,0  
    12.                   0,0  
    13.                   0,0  
                           
    Základná škola s materskou školou, Školská 447/2, Turčianske Teplice   Predseda KK ORJ: Mgr. Mária Šuhajová